Aktualności

<< <  Strona 2 z 2

Skarga pauliańska to instytucja pozwalająca na ochronę interesów wierzyciela przed nieuczciwym dłużnikiem, który wyzbywa się lub obciąża swój majątek, aby uniemożliwić skuteczne dochodzenie jego roszczeń.

04-10-2011

Sąd powinien zwracać się przez internet do Centralnego Biura Adresowego o aktualne dane dłużnika, zamiast wyręczać się przedsiębiorcą, który czeka na odpowiedź z biura kilka miesięcy.

04-10-2011

Współpraca

Umowa o stałej współpracy
Umowa o stałej współpracy umożliwia przedsiębiorcom usystematyzowanie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności oraz skutecznie prowadzi do zmniejszenia ryzyka utraty płynności finansowej, spowodowanej zatorami płatniczymi. Daje również możliwość znacznego obniżenia kosztów korzystania z naszych usług, przy zachowaniu ich wysokiej jakości.

Jesteśmy gotowi dostosować warunki umowy o stałej współpracy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Umowa współpracy doraźnej
Umowa współpracy doraźnej dotyczy zleceń doraźnych i przeznaczona jest dla przedsiębiorców, u których problemy z kontrahentami nieterminowo regulującymi swoje zobowiązania, występują sporadycznie. Doświadczenie oraz ugruntowana pozycja naszej firmy w znacznym stopniu zwiększają skuteczność podejmowanych przez nas działań.

Nasze oddziały
tel. (058) 668 02 69,  0 606 725 011 tel. (091) 812 52 20,  0 664 958 626 tel. (058) 668 02 69 tel. 0 664 958 626 tel. (052) 327 69 71 tel. 0 664 958 682, 0 600 049 459 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69