Propozycje współpracy z Ga-Lex

Umowa o stałej współpracy
Umowa o stałej współpracy umożliwia przedsiębiorcom usystematyzowanie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności oraz skutecznie prowadzi do zmniejszenia ryzyka utraty płynności finansowej, spowodowanej zatorami płatniczymi. Daje również możliwość znacznego obniżenia kosztów korzystania z naszych usług, przy zachowaniu ich wysokiej jakości.

Jesteśmy gotowi dostosować warunki umowy o stałej współpracy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Umowa współpracy doraźnej
Umowa współpracy doraźnej dotyczy zleceń doraźnych i przeznaczona jest dla przedsiębiorców, u których problemy z kontrahentami nieterminowo regulującymi swoje zobowiązania, występują sporadycznie. Doświadczenie oraz ugruntowana pozycja naszej firmy w znacznym stopniu zwiększają skuteczność podejmowanych przez nas działań.

 

kalkulator na stole