Oferta firmy windykacyjnej Ga-Lex

Dochodzenie roszczeń finansowych w zależności od potrzeb lub indywidualnych decyzji naszych Klientów, w pełnym lub ograniczonym zakresie.
Zlecenie inkaso obejmuje:

 • POSTĘPOWANIE POLUBOWNE PRZEDSĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE SĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 

nasza oferta

 

Monitoring
Czuwamy nad terminowym wypełnianiem zobowiązań płatniczych wobec Klienta przez wytypowanych przez niego kontrahentów. Nasi pracownicy w porozumieniu z klientem nadzorują terminowość spełnienia świadczenia. W przypadku nie uregulowania przez dłużników swoich zobowiązań, Klient może zlecić dalsze działania w ramach zlecenia inkaso.

Ustalenia majątkowe
Podstawowym celem zlecenia ustaleń majątkowych jest przyspieszenie i zwiększenie skuteczności egzekucji Państwa roszczenia. Uzyskane informacje o majątku dłużnika wykorzystane są do sporządzenia lub rozszerzenia wniosku egzekucyjnego. Systematycznie kontaktując się z Komornikiem, udzielając mu wszelkich dostępnych informacji nadzorujemy prawidłowy przebieg egzekucji. Działania te w znacznym stopniu zwiększają Państwa szanse odzyskania swoich należności.

Weryfikacja kontrahenta
Celem zlecenia weryfikacji kontrahenta jest porównanie przekazanych przez niego informacji oraz danych zawartych w jego dokumentach rejestrowych ze stanem faktycznym.

Szkolenia
W celu zwiększenia skuteczności dochodzenia roszczeń finansowych od nierzetelnych kontrahentów, proponujemy Państwu cykl szkoleń przeznaczonych dla pracowników działów księgowości i sprzedaży Państwa Firmy. Ich tematyka uzależniona jest od Państwa indywidualnych potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Obsługa prawna
Współpracujące z naszą firmą Kancelarie Prawne gotowe są udzielić Państwu pomocy prawnej w następujących dziedzinach prawa:

 • cywilne, gospodarcze, handlowe;
 • upadłościowe, układowe i naprawcze;
 • finansowe i administracyjne;
 • prawo pracy;

Zakres świadczonych usług obejmuje przede wszystkim:

 • bieżące konsultacje i porady prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, administracji państwowej i publicznej;
 • sporządzanie umów, wniosków, porozumień, pism procesowych etc;